Ваньо Консулов

Лична информация – име, имейл, телефон, кабинет, приемно време Проф. Ваньо Консулов, consulov@abv.bg, приемно време – 204 кабинет, Ректорат, петък от 14 – 15 часа;

Преподавателска дейност – Обща финансова теория, Публични финанси

Научни интереси – Публични финанси, макроикономика, инвестиции, корпоративни финанси

Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти

https://www.researchgate.net/profile/Vanio_Konsulov