Ваня Иванова

  1. Лична информация – Ваня Иванова, vivanova@unwe.bg, приемно време – петък 12-13.30 каб.126
  2. Преподавателска дейност – Микроикономика – първо и второ равнище, Икономически политики за устойчиво развитие
  3. Научни интереси – Европейска икономическа интеграция, международна икономика, устойчиво развитие

Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти