Траян Йосифов

Лична информация – гл. ас. д-р Траян Йосифов, имейл: t_yosifov@abv.bg, телефон: 261 471, кабинет: 204, приемно време: сряда – 13.00 – 15.00 ч. (126 каб.)

Преподавателска дейност – „Банково дело и финансиране“ ; „Публични финанси“

Научни интереси – Банкова дейност, Финансиране на бизнеса, Публични финанси.

Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти https://www.researchgate.net/profile/Trayan_Yosifov2