Таня Янкова

 

  1. Лична информация

Име: Таня Янкова

Имейл: tsvl@abv.bg

Телефон: 0887118552

Кабинет: 355 каб.

Приемно време: Сряда 11:00 – 12:00 ч. 126 каб. (или 355 каб.)

  1. Преподавателска дейност – какви учебни дисциплини води със студентите);

Бакалаври: Приложна математика, Финансова математика

Магистри: Математика, Изследване на операциите в икономиката

  1. Научни интереси – описание на областта и темите за изследване

Математическо моделиране и количествени методи;

Оптимиране, оптимизационни методи и приложението им;

Финансова математика;

Вероятности и статистика;

Интерполационни методи;

Обектно-ориентирано програмиране.

  1. Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти – да се сложи линк към профила в Research Gate, където всеки да си актуализира информацията/

https://www.researchgate.net/profile/Tania_Yankova