Стефан Райчев

Лична информация

гл. ас. д-р Стефан Атанасов Райчев,

email: raychev.stefan@uni-plovdiv.bg,

тел. 0877995800,

Прием: кабинет 126, приемно време – понеделник от 9.00 до 10.30 часа.

Преподавателска дейност:

  • Лекции по: Икономика на труда, Икономика на публичния сектор; Икономикс
  • Упражнения по: Икономика на труда, Икономика на публичния сектор; Икономикс

Научни интереси : Пазар на труда; Държава и пазар – политики и регулации; бедност и неравенство;

Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти

https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Raychev/