Станислава Клисарова-Белчева

 

  1. Лична информация – Станислава Иванова Клисарова-Белчева, belcheva@gmail.com
  2. Преподавателска дейност – Информационни системи и технологии
  3. Научни изследвания:

Професионални направления:

4.6. Информатика и компютърни науки, Информационни системи и технологии

3.8. Икономика, Приложение на изчислителната техника в икономиката и управлението

  1. Научни интереси:

Автоматизация на вземането на решения – интелигентни методи за обработка и анализ на данни и техните приложения в икономиката и управлението

Управленски информационни системи и  технологии – бизнес интелигентни системи (БИС), БИС и конкурентоспособност, големи данни

  1. Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти

Research Gate