Тест

Факултетът по икономически и социални науки (ФИСН) е основан през 1994 г. За кратък период успя да се наложи като модерен академичен център за подготовка на кадри в четири професионални направления: „Икономика“,„Администрация и управление“, „Политически науки“ и „Туризъм“.

Декани на ФИСН са били:
проф. д-р Мариана Михайлова (1994 – 2003 г.)
доц. д-р Аксентия Замфирова (2003 – 2007 г.)
проф. д-р Иван Иванов (2007-2015)

Днес във факултета има пет катедри: “Икономически науки”, “Политически науки”, „Маркетинг и международни икономически отношенг.ия“, „Управление и количествени методи в икономиката“ и „Финанси и счетоводство“. ФИСН е най-големият в Пловдивския университет по брой студенти. ФИСН провежда обучение в образователно квалификационна степен „бакалавър” по: „Международни икономически отношения”, „Макроикономика”, „Маркетинг”, „Стопанско управление”, „Политология”, “Финанси”, “Счетоводство”, “Мениджмънт на туристическия бизнес”, “Публична администрация”; в образователно-квалификационна степен „магистър” по: „Финансов мениджмънт”, „Международна търговия”, „Счетоводство и анализ”, „Бизнес администрация”, „Управление на човешките ресурси”, „Бизнес комуникации и връзки с обществеността”, „Корпоративно управление”, „Бизнес икономика”, “Бизнес психология”, “Застраховане”, “Икономическо моделиране и бизнес анализ”, „Глобална политика, международна сигурност, управление на кризи“, “Маркетинг”, “Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм”, “Приложен политически анализ”, “Мениджмънт в туризма”;образователна и научна степен „доктор” по „Икономика”, „Администрация и управление” и “Политически науки”.

This is an example page. It's different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I'm a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin' caught in the rain.)

...or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!