Редовно обучение – разписание

Уважаеми колеги,

В тази рубрика може да намерите програмата за втория семестър на учебната 2023/2024 година. Следете програмата ежедневно, защото понякога е необходимо да се правят корекции и допълнения. За да участвате пълноценно в учебния процес, е необходимо да използвате университетските си акаунти stuxxxxxxxx@uni-plovdiv.bg. 

Записването за втория семестър на учебната 2023/2024 година на първи, втори, трети и четвърти курс трябва да се осъществи най-късно до 20 дни от началото на семестъра при съответния инспектор. След този период се счита, че студентът не желае да продължи обучението си в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Пожелаваме Ви успех и Ви благодарим за доверието и съвместната ни работа! 

Маркетинг

Международни икономически отношения

Финанси

Счетоводство

Икономика и бизнес

Бизнес мениджмънт

Публична администрация

Мениджмънт на туристическия бизнес

Политология

Международна политика и бизнес дипломация

Национална сигурност