Петър Атанасов

Лична информация 

Петър Атанасов Атанасов,   petyr_atanasov@av.bg, 0889300104, каб. 204, сряда 16-18 каб. 204

Преподавателска дейност : упражнения по корпоративни финанси

Научни интереси – описание на областта и темите за изследване: корпоративни фананси, капиталови пазари.

Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти

https://www.researchgate.net/profile/Peter_Atanasov