Паскал Желев

 

  1. Лична информация – име, имейл, телефон, кабинет, приемно време

доц. д-р Паскал Желев, имейл: pzhelev@unwe.bg, тел. 02 8195 491

  1. Преподавателска дейност – какви учебни дисциплини води със студентите);

“Международна търговия”, „Международни финанси“, „Външноикономически отношения на България“

  1. Научни интереси – описание на областта и темите за изследване

Световно стопанство и международни икономически отношения: международна конкурентоспособност, индустриална политика, регионална икономическа интеграция, международна търговия, преки чуждестранни инвестиции

  1. Научни трудове и участия в научноизследователски проекти

https://www.researchgate.net/profile/Paskal_Zhelev