ОКС Магистър

PR, РЕКЛАМА И МЕДИЙНИ КОМУНИКАЦИИ

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ

ИКОНОМЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И БИЗНЕС АНАЛИЗ

КИБЕРСИГУРНОСТ

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ II СЕМЕСТЪР

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ IVСЕМЕСТЪР

СЧЕТОВОДСТВО II СЕМЕСТЪР

СЧЕТОВОДСТВО IVСЕМЕСТЪР

ФИНАНСИ II СЕМЕСТЪР

МАРКЕТИНГ IV СЕМЕСТЪР

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ

МЕНИДЖМЪНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И АНТИТЕРОРИЗЪМ

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ, БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ, СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ, МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ,  МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ II СЕМЕСТЪР

СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ