Магистърски програми 2023/2024

КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ

НА

ФАКУЛТЕТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ОТ 07.09.2023 г. ДО 27.10. 2023 г.

В УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

РЕКТОРАТ, УЛ.“ЦАР АСЕН“ №24 СТАЯ №2

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ДО РЕКТОРА ПО ОБРАЗЕЦ /ПОЛУЧАВАТЕ ГО В
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР/.
2. ОРИГИНАЛ И КОПИЕ НА ДИПЛОМАТА ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ УВЕРЕНИЕ, В КОЕТО СА ОТРАЗЕНИ СРЕДНИЯТ
УСПЕХ ОТ СЛЕДВАНЕТО, УСПЕХЪТ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ И
ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ.

3. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

Подробна информация за магистърските програми на Факултета по икономически и социални науки можете да намерите ТУК или да получите на следните телефони: 032/261 388, 032/261 414; 032/261 365.