Марта Сугарева

 

  1. Лична информация – име, имейл, телефон, кабинет, приемно време

Марта Сугарева

Marta.sugareva@yahoo.com

0885151546

кабинет 126

приемно време – понеделник от 14 до 15 ч.

  1. Преподавателска дейност – какви учебни дисциплини води със студентите);

Демография;

Демография и демографска политика;

Статистика ( в Кърджали)

Икономическа демография (в Кърджали)

  1. Научни интереси – описание на областта и темите за изследване

Демографски методи и демографски процеси;

Статистика в училищата;

Икономическа демография;

Семейство и политика на държавата към населението и семейството.

  1. Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти – да се сложи линк към профила в Research Gate, където всеки да си актуализира информацията/