Юлия Джабарова

 

  1. Лична информация

Име: Доц. д-р Юлия Владимирова Джабарова

Имейл: j_jabarova@yahoo.com

Телефон: 032 261 414

Кабинет: 110

Приемно време: сряда 15-16 ч.

 

  1. Преподавателска дейност

Учебни дисциплини: „Потребителско поведение“, „Пласмент и пласментна политика“, „Директен маркетинг“, „Маркетинг логистика“

 

  1. Научни интереси: – област „Маркетинг“, теми: Маркетинг на продукти с добавена стойност, Маркетинг на вина, Маркетинг на културна дестинация, Развитие на местни марки, Изследване на потребителско поведение, Дистрибуционни вериги и др.
  2. Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти