Поправителна и ликвидационна изпитна сесия 2022/2023 уч. година

Стопанско управление

Публична администрация

Мениджмънт на туристическия бизнес

Бизнес мениджмънт

Финанси

Счетоводство

Маркетинг

Макроикономика

Икономика и бизнес

Национална сигурност