Иван Караиванов

Лична информация:

Ас. Иван Райчев Караиванов

ikaraivanov@uni-plovdiv.bg

tel. +359888238809

 

Преподавателска дейност:

Бизнес английски език – Бакалаври – Международни икономически отношения;

Магистри – Международна търговия

 

Научни интереси:

Лингвистика, методология на чуждоезиково обучение, икономика.

 

Научни трудове:

Economics Basics and terminology for Business English studies – учебно помагало за студенти.