Горан Стойковски

Лична информация

доц. д-р. Горан Стойковски,

имейл: goranstoykovski@yahoo.com,

телефон: 032/261 359,

кабинет: 223,

приемно време: понеделник, 16.00 – 17.00, 223 ст.

 Преподавателска дейност – какви учебни дисциплини води със студентите):

  • Въведение в Политологията;
  • История на международните отношения;
  • Външна политика и дипломация;
  • Външна политика и национална сигурност;
  • Външнополитическите доктрини на Балканите;
  • Международни системи и организации за сигурност;
  • Държавни политики и стратегии в Югоизточна Европа;
  • Партийни системи и партийни структури в Югоизточна Европа;
  • Политическата промяна;

 Научни интереси – описание на областта и темите за изследване:

Специалист е по външна политика, дипломация и национална сигурност, регионални отношения и проблеми на сигурността в зоната на Западни Балкани, в това число културологични и въпроси по идентичността, етномалцинствена проблематика и политическо развитие в страните от Западните Балкани и Югоизточна Европа.

От септември 2014 до януари 2017 г. е съветник на министъра, член на политическият кабинет на министъра на външните работи (експерт-съветник по регионална политика в Министерство на външните работи на Република България).

Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти https://www.researchgate.net/profile/Goran_Stojkovski