Гергана Танева

Лична информация – име, имейл, телефон, кабинет, приемно време

Гергана Вълчева Танева,   gergana.taneva@uni-plovdiv.bg, gergana.taneva@yahoo.fr, 032/ 261 471,  понеделник 13:30 – 15:30 ч., 204 кабинет.

Преподавателска дейност

Финансови пазари (лекции и упражнения), Публични финанси (лекции), Международна финансови и бизнес история (лекции)

 Научни интереси – описание на областта и темите за изследване:

 капиталови пазари, инвестиции, международни финанси, криптовалути, инвестиционно банкиране, финансова история.

Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти

https://www.researchgate.net/profile/Gergana_Taneva