Галина Илиева

Лична информация

Галина Илиева, имейл (достъп само чрез формуляр, както е на сайта на ФИСН в момента), 032 261 341, кабинет 351, приемно време: вторник, 15:00-16:00 часа

Преподавателска дейност

Бакалаври:

Информационни системи и технологии, Интернет маркетинг, Електронно управление

Магистри:

Бизнес анализ с R, Интернет технологии в туризма, Информационни системи и технологии в маркетинга

Научни иизследвания:

Професионални направления:

4.6. Информатика и компютърни науки, Информационни системи и технологии

3.8. Икономика, Приложение на изчислителната техника в икономиката и управлението

Научни интереси:

Информационни системи – интелигентни методи за обработка и анализ на данни и техните приложения в икономиката и управлението

Информационни технологии – агентна технология – софтуерни агенти и техните бизнес приложения, софтуерни агенти и вземане на решения, моделиране на интелигентни софтуерни агенти

Електронна търговия – алгоритми за електронни преговори, симулация на електронни аукциони, моделиране поведението на участниците

Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти

Research Gate

Google Scholar

Web site