Добринка Стоянова

1. Лична информация

Име: Гл. ас. д-р Добринка Иванова Стоянова

Имейл: d.stoyanova_pu@abv.bg

Кабинет: 126

Приемно време: понеделник 9.00-10.30

2. Преподавателска дейност

Учебни дисциплини: „Макроикономика“ и „Икономикс“

3. Научни интереси:

Mакроикономически анализ; Стабилизационна политика; Количествени изследвания на икономическите процеси; Международна икономика.

4. Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти

https://www.researchgate.net/profile/Dobrinka_Stoyanova