Даниела Пастармаджиева

Лична информация

Име: Гл. ас. д-р Даниела Добрева Пастармаджиева

Имейл: daniela.pastarmadjieva@gmail.com

Телефон: 0884727096

Кабинет: 223

Приемно време: сряда, от 10:00-12:00 ч.в 126 стая или след предварителна уговорка

Преподавателска дейност

 • Дисциплина „Парламентаризъм и правова държава“ пред студенти от специалност „Политология“, редовно обучение, II курс
 • Дисциплина „Политическа култура“ пред студенти от специалност „Политология“, редовно обучение, III курс
 • Дисциплина „Сравнителни политически изследвания“ пред студенти от специалност „Политология“, редовно обучение, IV курс
 • Дисциплина „Избори и избирателни системи“ пред студенти от специалност „Политология“, редовно обучение, IV курс
 • Дисциплина „Политология“ пред студенти от специалност „Международни икономически отношения“, „Маркетинг“, „Макроикономика“, редовно обучение, I курс
 • Дисциплина „Политология“ пред студенти от „Маркетинг“, „Макроикономика“, задочно обучение, I курс

Научни интереси – описание на областта и темите за изследване

 • Гражданско участие
 • Политическа култура
 • Политическа компетентност на гражданите
 • Избирателни системи
 • Сравнителна политология
 • Политическа (не)стабилност

Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти

https://www.researchgate.net/profile/Daniela_Pastarmadzhieva