Богомил Манов

Лична информация – име, имейл, телефон, кабинет, приемно време

Богомил Борисов Манов, manov_b@abv.bg , 0888 517 304, 204 стая Ректорат, сряда от 13.30 до 15.30;

Преподавателска дейност – Корпоративни финанси

Научни интереси – Корпоративни финанси, данъци и данъчно облагане. Финанси на социалното и здравно осигуряване. Пенсионно осигуряване;

Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти – да се сложи линк към профила в Research Gate, където всеки да си атуализира информацията/