Блага Маджурова

  1. Лична информация – Блага Петрова Маджурова,

имейл: bmadzhurova@uni-plovdiv.bg      , телефон:     032261359,

кабинет: 126, приемно време: понеделник 9.00-10.30

  1. Преподавателска дейност – Социална политика, Управление на публичните услуги, Макроикономика
  2. Научни интереси – Политическа икономия, Икономически политики
  3. Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти –  https://www.researchgate.net/profile/Blaga_Madzhurova