Ангел Димитров

 

  1. Лична информация – име, имейл, телефон, кабинет, приемно време

Ангел Енчев Димитров; angel.dimitrov@uni-plovdiv.bg; 0895 599 910; ст.141; понеделник 13:30 – 15:30

  1. Преподавателска дейност – какви учебни дисциплини води със студентите);

Основи на управлението, Икономика на предприятието, Маркетингов мениджмънт, Бизнес мениджмънт, Спортен мениджмънт

  1. Научни интереси – описание на областта и темите за изследване

Икономика и управление на кооперациите, Стратегически мениджмънт, Мотивация на персонала, Управление на проекти, Антикризисен мениджмънт, проблеми на конкурентоспособността и др.

  1. Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти – да се сложи линк към профила в Research Gate, където всеки да си актуализира информацията/

https://www.researchgate.net/profile/angel_dimitrov