Алумни

Целта е насърчаване на сътрудничеството и колегиалността между бивши и настоящи възпитаници на ФИСН при ПУ “Паисий Хилендарски”.