Институционалната акредитация на ПУ “Паисий Хилендарски” : дадена на 19.02.2013 г. за срок от 6 години

Валидна до: 19.02.2019 г.

Оценка: 9.36 (девет цяло и тридесет и шест стотни)

Капацитет на висшето училище: 22 750

 Доклад от ИА

 Уведомително писмо

 Анотация на САНК

Програмна акредитация:

Акредитирани професионални направления и специалности от регулираните професии

Акредитирани докторски програми