Г Р А Ф И К за редовната изпитна сесия на спец. Счетоводство - задочно обучение 1 сем. на уч. 2020/21 г.

Г Р А Ф И К

за редовната изпитна сесия

на

спец. Счетоводство - I курс, задочно обучение

1 сем. на уч. 2020/21 г.

ДИСЦИПЛИНА

Дата

Час

Зала

Приложна математика – доц. Янкова

24.10.2020

09.00

https://meet.jit.si/BackNovelsRipBefore
курс https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=121

Геоикономика – гл.ас. Ангелов

21.11.2020 г.

14.00

http://meetfisn.uni-plovdiv.bg/moodle

Микроикономика – гл.ас. Маджурова

11.10.2020 г.

10.00

http://meetfisn.uni-plovdiv.bg/moodle

Основи на управлението – проф. Иванов

07.11.2020 г.

13.00

https://docs.google.com/forms/d/1mJWMZII3N_Da8kS3GtVFoZ0aGA9S3jJxa0pfGjNF8Ec/edit#responses

Протокол – Тодорова

18.10.2020 г.

До 15.10. да се изпратят курсовите проекти на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Бизнес кореспонденция – Мицкова

06.12.2020 г.

Курсова работа до посочената дата на следния имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Психология – д-р Христова

08.11.2020 г.

11.00

http://meetfisn.uni-plovdiv.bg/moodle

Поправителна и ликвидационна сесия: месец юни 2021Г Р А Ф И К

за редовната изпитна сесия

на

спец. Счетоводство - II курс, задочно обучение

1 сем. на уч. 2020/21 г.

ДИСЦИПЛИНА

Дата

Час

Зала

Маркетинг – доц. Димитрова

29.11.2020г.

13.00

http://meetfisn.uni-plovdiv.bg/moodle

Обща финансова теория – проф. Консулов

31.10.2020 г.

11.00

http://meetfisn.uni-plovdiv.bg/moodle

Търговско право – Кемалов

04.10. 2020 г.

10.00

http://meetfisn.uni-plovdiv.bg/moodle

Икономически теории – проф. Чипев

14.11. 2020 г.

09.00

https://meetfisn.uni-plovdiv.bg/moodle/mod/quiz/view.php?id=1331

АПРЛИ – проф. Христосков

11.10.2020 г.

10.00

http://meetfisn.uni-plovdiv.bg/moodle

Стопанска история – доц. Кацаров

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

09.10.2020 г.

10.00

До посочената дата на имейла се изпращат курсовите работи

МФБИ – доц. Танева

13.12. 2020 г.

11.00

https://meet.uni-plovdiv.bg/Finance_G.Taneva

Поправителна и ликвидационна сесия: месец юни 2021 г.

Г Р А Ф И К

за редовната изпитна сесия

на

спец. Счетоводство - III курс, задочно обучение

1 сем. на уч. 2020/21 г.

ДИСЦИПЛИНА

Дата

Час

Зала

Статистически софтуер – доц. Русева

19.09. 2020 г.

10.00

http://meetfisn.uni-plovdiv.bg/moodle

Професионална етика – д-р Николов

28.11.2020 г.

11.00

http://meetfisn.uni-plovdiv.bg/moodle

Финансова математика – доц. Янкова

16.09.2020

Корпоративно счетоводство – доц. Любецка

21.11.2020 г.

11.00

http://meetfisn.uni-plovdiv.bg/moodle

Корпоративни финанси – проф. Манов

10.10.2020 г.

10.00

2 ауд. Ректорат

Финансово право – Мутафов

14.10.2020 г.

10.00

Google Classroom

Код на курса: m4h6izb

Социално осигуряване – проф. Христосков

24.10.2020 г.

10.00

http://meetfisn.uni-plovdiv.bg/moodle

Поправителна и ликвидационна сесия: месец юни 2021 г.

Г Р А Ф И К

за редовната изпитна сесия

на

спец. Счетоводство - IV курс, задочно обучение

1 сем. на уч. 2020/21 г.

ДИСЦИПЛИНА

Дата

Час

Зала

СПС – проф. Фесчиян

15.11.2020 г.

11.00

http://meetfisn.uni-plovdiv.bg/moodle

Анализ на риска – гл.ас. Петкова

18.10.2020 г.

10.00

https://students.uni-plovdiv.net

СС за ФО – гл. ас. Николов

29.11.2020 г.

11.00

http://meetfisn.uni-plovdiv.bg/moodle

АСИ – доц. Георгиева

13.12.2020 г.

10.00

10 ауд. Ректорат

Икономика на предприятието –
доц. Димитров

04.10.2020 г.

12.00

4 ауд.

Финансово разузнаване – доц. Кабаиванов

01.11.2020 г.

10.00

http://meetfisn.uni-plovdiv.bg/moodle

Финтех – доц. Бобева

01.11.2020 г.

10.00

http://meetfisn.uni-plovdiv.bg/moodle

 Поправителна сесия: месец юни 2021 г.