ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ /магистри, обучавани четири семестъра/ II семестър

 

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

/магистри, обучавани четири семестъра/

II семестър

Лекциите ще се провеждат в 7 ауд., Ректорат

 

 

Записване за семестъра  / с квитанция за платена такса  и студентска книжка / 

в отдел Учебен  до  25.03.2019 год.  

След тази дата се счита ,че студентът не желае да продължи обучението си в Пловдивдивския Университет  и ще бъде с прекъснати права.

 


Дата

Преди обяд

След обяд

16.03.19

9.00-13.15

Финанси

проф. д-р Консулов

14.00-18.15

Икономика на труда

проф. д. ик. н. Мария Сотирова

17.03.19

9.00-13.15

Икономика на труда

проф. д. ик. н. Мария Сотирова

14.00-18.15

Маркетинг

доц. д-р Димитрова

23.03.19

9.00-13.15

Финанси

проф. д-р Консулов

14.00-18.15

Икономика на труда

проф. д. ик. н. Мария Сотирова

24.03.19

9.00-13.15

Икономика на труда

проф. д. ик. н. Мария Сотирова

14.00-18.15

Маркетинг

доц. д-р Димитрова

30.03.19

9.00-13.15

Финанси

проф. д-р Консулов

14.00-18.15

Микроикономика

доц. д-р Иванова

31.03.19

9.00-13.15

Микроикономика

доц. д-р Иванова

14.00-18.15

Микроикономика

доц. д-р Иванова

06.04.19

9.00-13.15

Статистика

Доц. д-р Велева

 

07.04.19

9.00-13.15

Статистика

Доц. д-р Велева

 

13.04.19

9.00-13.15

Финанси

проф. д-р Консулов

14.00-18.15

Икономика на труда

проф. д. ик. н. Мария Сотирова

14.04.19

9.00-13.15

Статистика

доц. д-р Велева

14.00-18.15

Икономика на труда

проф. д. ик. н. Мария Сотирова

20.04.19

9.00-13.15

Финанси

проф. д-р Консулов

14.00-18.15

Маркетинг

доц. д-р Димитрова

21.04.19

9.00-13.15

Статистика

доц. д-р Велева

14.00-18.15

Маркетинг

доц. д-р Димитрова

11.05.19

9.00-13.15

Финанси

проф. д-р Консулов

14.00-18.15

Маркетинг

доц. д-р Димитрова

12.05.19

9.00-13.15

Статистика

доц. д-р Велева

14.00-18.15

Маркетинг

доц. д-р Димитрова

18.05.19

9.00-13.15

Статистика

доц. д-р Велева

14.00-18.15

Микроикономика

доц. д-р Иванова

 

19.05.19

 9.00-13.15

Микроикономика

доц. д-р Иванова

14.00-18.15

Микроикономика

доц. д-р Иванова