Галерия - Категория: Д-р хонорис кауза проф. д.ик.н. И. Съйкова, 2013
Факултет по икономически и социални науки Галерия Д-р хонорис кауза проф. д.ик.н. И. Съйкова, 2013