Галерия - Категория: Ден на академичното слово - 27.05.2013 г.
Факултет по икономически и социални науки Галерия Ден на академичното слово - 27.05.2013 г.