Факултет по икономически и социални науки Обучение МП ЗА ЗАВЪРШИЛИ ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР"