Факултет по икономически и социални науки Студентски практики - фаза I