Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"
Факултет по икономически и социални науки Обучение Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"