СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във ФИСН през академичната 2021/2022 г.
Факултет по икономически и социални науки Студентска мобилност СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във ФИСН през академичната 2021/2022 г.