МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ /магистри, обучавани четири семестъра/
Факултет по икономически и социални науки Учебно разписание Магистри Маркетинг и продажби МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ /магистри, обучавани четири семестъра/