ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ /магистри, обучавани четири семестъра/
Факултет по икономически и социални науки Учебно разписание Магистри Финансов мениджмънт ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ /магистри, обучавани четири семестъра/