График за редовната изпитна сесия на спец. Бизнес мениджмънт- задочно обучение 2 сем. на уч. 2020/21 г.
Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Бакалаври задочно График за редовната изпитна сесия на спец. Бизнес мениджмънт- задочно обучение 2 сем. на уч. 2020/21 г.