УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ III семестър
Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Магистри УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ III семестър