Процедура за издаване на индивидуални протоколи на студенти, явяващи се на online изпити във Факултета по икономически и социални науки
Факултет по икономически и социални науки Новини Последни новини Процедура за издаване на индивидуални протоколи на студенти, явяващи се на online изпити във Факултета по икономически и социални науки