Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Бакалаври задочно Г Р А Ф И К за редовната изпитна сесия на спец. ФИНАНСИ - задочно обучение 1 сем. на уч. 2020/21 г.