Конкурс по националната програма на Министерството на образованието и науката „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“
Факултет по икономически и социални науки Новини Последни новини Конкурс по националната програма на Министерството на образованието и науката „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“