Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Бакалаври редовно Г Р А Ф И К За изпитна сесия на спец. ПОЛИТОЛОГИЯ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – летен семестър уч.2018 / 2019 година