Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Магистри График за изпитната сесия на МП “Корпоративно у-ние” - уч. 2018 / 2019