Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Магистри График за изпитната сесия на МП “Управление на човешките ресурси ” уч. 2018 / 2019