Факултет по икономически и социални науки Учебно разписание Магистри Икономическо моделиране и бизнес анализ ИКОНОМИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И БИЗНЕС АНАЛИЗ /магистри, обучавани четири семестъра/ II семестър