Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Магистри График за редовната изпитната сесия на спец. ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА, МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ първи семестър на уч. 2018/19 г.