Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Магистри График за редовната изпитната сесия на спец. Б К В О, Счетоводство и анализ, Международна търговия, Счетоводство (след ПБ), първи семестър на уч. 2018/19 г.