Факултет по икономически и социални науки Учебно разписание Магистри Счетоводство и анализ СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ ИКОНОМИСТИ - I семестър НЕИКОНОМИСТИ - III семестър