СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във ФИСН през академичната 2018/2019 г.
Факултет по икономически и социални науки Студентска мобилност СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във ФИСН през академичната 2018/2019 г.