Факултет по икономически и социални науки Изпитна сесия Магистри График за поправителната и ликвидационната изпитна сесия на спец. Управление на човешките ресурси – маг. програма, на уч. 2017/18 г.